Унапређење квалитета

Извештај о раду Академије техничко-васпитачких струковних студија за 2022.  / 2021. / 2020.

Акциони план обезбеђења и унапређења квалитета

Одлука о именовању чланова Комисије за квалитет

Одлука о именовању чланова поткомисије за квалитет

 

Извештај о самовредновању 2022/2023.

Извештај о самовредновању – Студијски програм Струковни васпитач за рад са децом у предшколским установама

Извештај о контроли квалитета наставе, 2022-23, зимски семестар

Извештај, контрола квалитета, настава, ненастава, послодавци, 2022

Дескриптивни извештај – Образовне, социо-демографске и мотивационе карактеристике-I година, 2022-23

 

 

Извештај о самовредновању 2021/2022.

Извештај о контроли квалитета наставе, 2021-22, летњи семестар

Извештај о контроли квалитета наставе, 2021-22, зимски семестар

Дескриптивни извештај – Образовне, социо-демографске и мотивационе карактеристике студената I године, шк. 2021-22.

Извештај о контроли квалитета студијског програма, дипломирани студенти 2021-2022

 

Извештај о самовредновању 2020/2021.

Дескриптивни извештај – Оцене квалитета наставе, 2020-21, зим. сем, Пирот 1

Извештај о контроли квалитета наставе, 2020-21, зим. сем,статист

Образовне, социо-демографске и мотивационе карактеристике студената, октобар, 2020.

Дескриптивни извештај – Образовне, социо-демографске и мотивационе карактеристике студената I године, шк. 2020-21.

Дескриптивни извештај – Контрола квалитета наставе, лет. сем. 2020-2021, МСС

Дескриптивни извештај -Контрола квалитета наставе, лет. сем, 2020-2021, ОСС

Извештај о конторли квалитета наставе, лет. сем, 2020-21. ОСС, Пирот

Извештај о контроли квалитета наставе, лет. сем, 2020-21 мастер

Извештај о контроли квалитета студијског програма, дипломирани студенти 2020-2021

 

Извештај о самовредновању 2019/2020

Deskriptivni izveštaj o kontroli kvaliteta nastave, 2019-2020, master-studije

Izveštaj o kontroli kvaliteta nastave, master-studije

Извештај о контроли квалитета наставе 2019-2020 летњи семестар

Извештај о контроли квалитета наставе 2019-2020 зимски семестар

Анализа aнкета студената о квалитету наставног процеса

Извештај о контроли квалитета наставе 2019 20

Социо-демографске и мотивационе карактеристике 2019-2020  

Извештај о контроли квалитета студијског програма, дипломирани студенти 2019-2020

 

Извештај о самовредновању 2018/2019

Извештај о контроли квалитета наставе школска 2018/19 ( летњи семестар)

Извештај о контроли квалитета наставе специјалистичких студија школска 2018/19 ( зимски  семестар)

Извештај о контроли квалитета наставе специјалистичких студија школска 2018/19 ( летњи семестар)

Анализа анкета студената о квалитету наставног процеса (спец. студије) 2018 19

Анализа анкете студената о квалитету наставе школска 2018 – 2019 Летњи семестар

Самовредновање зимски сем 2018-2019 дескриптивни извештај

Оцене квалитета – дипломирани студ, 18-19.

Извештај о контроли квалитета 2018 19 зимски семестар

Извештај о контроли квалитета наставе подручје вредновања социодемографске 2018 19

Образовне социодемографске и мотив карактеристике студената октобар 2018 19

Извештај о самовредновању 2017/2018

Извештај о самовредновању процена студијског програма јун 2017 јун18

Извештај о контроли квалитета наставе школска 2017 18 летњи семестар

Извештај о контроли квалитета наставе специјалистичких студија школска 2017 18 зимски семестар

Извештај о контроли квалитета наставе 2017 18 летњи семестар

Анализа анкета о квалитету наставног процеса 2017 2018 летњи семестар

Извештај о контроли квалитета наставе 2017 2018

Самовредновање зимски сем 2017 2018 дескриптивни извештај

Извештај Образовне соц карактеристике студената

Извештај о самовредновању 2016/2017

самовредновање Летњи семестар 2016-17

Извештај о контроли квалитета наставе 2016-17 статистика

Извештај о контроли квалитета наставе 2016-17 статистика специјалисти зимски

Извештај о контроли квалитета наставе2016-17 специјалисти статистика

самовредновање специјалистичке 2016-17

Извештај о контроли квалитета наставе зимски семестар 2017 статистика

Наративни извештај Самовредновање зимски семестар 2016 17

Извештај о самовредновању 2016

Извештај о контроли квалитета наставе 2016 зимски семестар

Извештај о контроли квалитета наставе
подручје вредновања: Образовне, социодемографске и мотивационе карактеристике студената уписаних у И годину школска 2015/16 ( зимски семестар ) Извештај ( социодемографске… )

Извештај о контроли квалитета наставе специјалистичких студија школска 2015/16 ( зимски семестар) Извештај о специјалистичким студијама

Самовредновање 2015-16 зимски  семестар

Наративни извештај летњи семестар 2016

Извештај о контроли квалитета специјалистичких студија школска 2015/16 (летњи семестар)

Извештај о контроли квалитета 2016

АРХИВА:

Самовредновање, 2011-12.

Самовредновање, 2012-13.

Самовредновање, 2013-14.

Самовредновање, 2014-15