Програми стручног усавршавања

 

У оквиру Центра за целоживотно учење одржавају се програми сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2022/2023, 2023/2045 и 2024/2025 који су одобрени од стране Завода за унапређивање васпитања и образовања.

У склопу пројекта KEY (Keep Educating Yourself) акредитовани су следећи програми:

 

Назив одобреног програма Каталошки број Линк ка акредитованом програму
Ликовна лабораторија 1028 https://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=1028&action=page%2Fcatalog%2Fview 
Драмске игре у васпитању и образовању деце 1020 https://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=1020&action=page%2Fcatalog%2Fview
Холистички приступ музиком у васпитању и образовању 1063 https://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=1063&action=page%2Fcatalog%2Fview
„Слушај/кажи да се разумемо“ – вештине ненасилне комуникације 1105 https://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=1105&action=page%2Fcatalog%2Fview

 

У току трајања пројекта КЕY (до 14.11.2022), учесници овога пројекта (запослени у предшколским установама) су ослобођени плаћања.

 

Мимо KEY пројекта, одобрен је од старне Завода за унапређивање образовања и васпитања за 22\23 ; 23\24 и 24\25 годину и следећи програм:

Назив одобреног програма Каталошки број Линк ка акредитованом програму
Развијање васпитно-образовне праксе усмерене на односе 867 https://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=867&action=page%2Fcatalog%2Fview