Упис

Драги будући студенти,

Академија техничко-васпитачких струковних студија – Одсек Пирот (раније Висока школа струковних студија за образовање васпитача), нуди квалитетно образовање и искуство које континуирано и истрајно траје један век.

Кроз осавремењавање наставног процеса, сталних стручних усавршавања наших професора, и увођења нових перспективних образовних профила, нудимо будућим студентима атрактивну високу школу која пружа квалитетно образовање које може наћи  практичну примену стеченог знања  одмах по завршетку школе.

Наша школа је, учешћем у великом броју пројеката и применом интерактивног приступа, савремено опремљеним учионицама, синоним за висок степен образовања са просперитетом на тржишту рада.  Сви заједно имамо циљ –   успешно и перспективно образовање студената које једна висока установа, у овом делу Србије, може да пружи.

Наша Академија  је добила од стране Европске агенције за образовање, аудио-визуелизацију и културу – EACEA, Повељу ЕРАСМУС+, као потврду и награду за уложене напоре у развоју на пољу интернационализације у процесу стицања знања.

 

Ове, нове 2024/2025. године, желимо да нам се придружите и да, на крају сви заједно, поделимо радост успеха.

ИНФОРМАТОР 2023

Добродошли!

За све информације око уписа можете се обратити преко електронске поште на адреси:
prijemnipirot@akademijanis.edu.rs

Зашто студирати на одсеку Пирот

 • Зато што је иза нас један век успешне традиције;
 • Зато што су наши студијски програми и наше дипломе препознате на тржишту рада ( васпитачи осим запослења у државним институцијама имају могућност да започну сопствени посао и покажу предузетничку иницијативу, отварањем сопствених приватних вртића, играоница,едукативних центара, школе родитељства, рођендаоница…);
 • Зато што је стручни кадар још једна од предности коју са нескривеним поносом можемо да истакнемо;
 • Зато што су студенти неодвојиви део наше филозофије модерног приступа образовању;
 • Зато што Одсек Пирот има успешну међунардну сарадњу, при чему студенти добијају могућност да део свог школовања које започну у нашој школи заврше у некој од сродних високошколских установа на Универзитетима из Европске уније и региона ( и у свим програмским земљама );
 • Зато што су просторије наше школе опремљене у складу са потребама савременог образовања;
 • Зато што је наша школа акредитована са основним и мастер струковним студијама и налази се у процесу акредитације новог програма дуалног образовања, што омогућава упошљавање након завршених студија у свим великим привредним предузећима;
 • Зато што је наша школа иновативна, атрактивна, узбудљива;
 • Зато што ћете стећи актуелно и употребљиво знање у пријатељској атмосфери.

 

Корисне информације

 1. КОЛИКО ТРАЈУ СТУДИЈЕ НА ОДСЕКУ ПИРОТ?

Основне струковне студије трају три школске године ( шест семестара )

Мастер струковне студије трају две школске године ( четири семестра )

 1. КОЈЕ ЗВАЊЕ СТИЧУ СТУДЕНТИ НАКОН ЗАВРШЕНИХ СТУДИЈА НА ОДСЕКУ ПИРОТ?

Након завршених основних струковних студија на студијском програму Струковни васпитач за рад са децом предшколског узраста, студенти стичу први степен високог образовања и звање Струковни васпитач за рад са децом предшколског узраста;

Након завршених основних струковних студија на студијском програму Пословни информациони системи студенти стичу први степен високог образовања и звање Струковни инжењер информационих система.

Након завршених мастер струковних студија други степен високог образовања и стручни назив Мастер струковни васпитач.

3. КО ИМА ПРАВО НА УПИС?

Право на високо образовање, односно упис у Академију техничко- васпитачких струковних студија Одсек Пирот на основним струковним студијама имају лица са претходно стеченим средњим образовањем у трогодишњем и  четворогодишњем трајању и положен пријемни испит из области математике, српског језика и књижевности и теста опште информисаности.

4.    КОЛИКО СТУДЕНАТА УПИСУЈЕ ОДСЕК ПИРОТ?

Министарство просвете Републике Србије расписује конкурс јуна месеца којим се одређује број студената који се може уписати на прву годину основних струковних студија, као и мастер струковних студија.

Конкурсом 2024. год. дефинисан је следећи број студената:

Основне струковне студије

Струковни васпитач за рад са децом предшколског узраста – 70 (40 буџет + 30 самофинансирање),

Пословни информациони системи – 30 (20 буџет + 10 самофинансирање),

Мастер струковне студије – 30(3 буџет + 27 самофинансирање).

5.    ШТА ЗНАЧИ СТУДИРАТИ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА, А ШТА НА ТЕРЕТ САМОФИНАНСИРАЊА?

Кандидати који студирају на терет буџета не плаћају школарину, имају права на смештај у Млекарској школи са домом ученика „ др Обрен Пејић “. Кандидати који студирају на терет самофинансирања плаћају школарину.

6.    КАКО СЕ БОДУЈУ КАНДИДАТИ ПРИЛИКОМ УПИСА?

Кандидат за упис на основне студије може да оствари највише 100 бодова од којих 40 бодова за успех у претходном школовању, а 60 бодова за успех показан на пријемном испиту. На основу збира бодова са пријемног испита и бодова добијених за успех у претходном школовању врши се рангирање кандидата на основу чега се они уписују на студије у статусу студената који се финансирају на терет буџета или као студенти који се сами финансирају.

7.    КО ИМА ПРАВО ДА СТУДИРА НА ТЕРЕТ БУЏЕТА?

Студент може да се упише на терет буџета ако се налази на ранг листи у оквиру броја који је одобрен за финансирање из буџета РС и има минимум 50 бодова. Освојени бодови односе се на успех у средњој школи и бодове освојене на пријемном испиту.

8.    КО СЕ УПИСУЈЕ НА ТЕРЕТ САМОФИНАНСИРАЊА?

На терет самофинансирања уписују се кандидати који су освојили минимум 30 бодова, а на ранг листи се налазе у оквиру броја који је на одређеном студијском програму предвиђен за студирање на терет самофинансирања.

9.    ПОД КОЈИМ УСЛОВИМА СТУДЕНТ МОЖЕ ИЗ СТАТУСА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕГ ДА ПРЕЂЕ У СТАТУС СТУДЕНТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРА ИЗ БУЏЕТА?

Самофинансирајући студент који у току школске године оствари 48 ЕСПБ бодова може у наредној школској години да пређе у статус који се финансира из буџета, ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета.