Алумни

О успеху и значају Школе говоре имена професора и некадашњих ученика. Први директор учитељске школе био је теолог Владимир Стојановић.
Ученици школе, касније професори факултета: Јован Ћирић, професор Филозофског факултета у Нишу; др Петар Козић професор Универзитета у Нишу, др Тодор Васић, професор Електронског факултета у Нишу, др Лука Ђорић, професор на ВМА, др Вјекослав Бутиган професор Филозофског факултета у Нишу, др Љубомир Коцић редован професор Филозофског факултета у Београду, др Никола Костић редовни професор Учитељског факултета у Београду, Радомир Костић-Тарас, професор Факултета физичке културе у Нишу, др Миомир Ивковић, професор Филозофског факултета у Нишу, др Ђура Стевановић, професор Филозофског факултета у Нишу и Учитељског факултета у Врању, др Цветко Китић, професор Медицинског факултета у Нишу, др Богољуб Пејчић, професор Дефектолошког факултета у Београду, др Иван Видановић, професор Факултета политичких наука у Београду.
Некадашњи ученик, професор и директор и професор универзитета је Драгослав Војчић.
Ученици, професори, директори ове школе су др Ивко Јовановић и спец. Видоје Миленковић. Ученици и професори ове школе су др Владимир Спасић, први доктор педагошких наука , мр Правдољуб Николић, мр Милорад Наумовић, мр Вера Панић, мр Јордан Живковић, мр Лука Крстић, спец. Христифор Ранчић, спец. Милосав Петровић;.
Значајни професори ове школе су: мр Радован Живковић; мр Петар Ђорђевић (који је био и дугогодишњи директор), Љубиша Ђорђевић, др Милован Тодоровић; др Зорица Станисављевић-Петровић.
Садашњи професори, а некадашњи ученици ове Школе су: др Данијела Видановић,  др Мирјана Станковић-Ђорђевић и др Татјана Марковић.

Алумни страницу АТВСС можете посетити на следећем линку:

Алумни страницa Академије техничко-васпитачких струковних студија Ниш