Распоред предавања

23.2.2024.год.

Основне струковне студије

Распоред наставе – Струковни васпитач за рад са децом предшколског узраста

Распоред наставе – Пословни информациони системи

Распоред консултација васпитачи

Распоред консултација васпитачи – Струковни васпитач за рад са децом предшколског узраста

 

Мастер струковне студије

Распоред наставе – Струковни мастер  васпитач

 

 

 

2.10.2023.год.

Основне струковне студије

Распоред наставе – Струковни васпитач за рад са децом предшколског узраста

Распоред наставе – Пословни информациони системи

Распоред предавања Пирот *

Распоред наставе – Струковни васпитач за рад са децом предшколског узраста

 

Мастер струковне студије

Распоред наставе – Струковни мастер  васпитач

 

 

 

 

 

 

21.02.2023.год.

Распоред наставе – Струковни васпитач за рад са децом у предшколским установама

Распоред наставе – Пословни информациони системи

Распоред наставе – Мастер струковни васпитач

 


 

Силабуси изборних предмета на ОСС у летњем семестру 2021

Силабуси изборних предмета на ОСС I год

Силабуси изборних предмета на ОСС II год

Силабуси изборних предмета на ОСС III год

 

Силабуси изборних предмета на МСС у II семестру 2021