Culture Bridging

 

 

PROJEKAT „PREMOŠÍVANJE KULTURA“ FESTIVAL DEČJEG DRAMSKOG STVARALAŠTVA

Cilj projekta:

-Kulturni aktivizam mladih i integracija pripadnika nacionalnih manjina među dečjom populacijom u kulturne aktivnosti u okrugu.

-Saradnja i povezivanje obrazovnih institucija na nivou Okruga.

-Projekat okuplja 11 partnera koje čine predškolske ustanove i osnovne škole na teritoriji Pirotskog okruga.

Kratak opis projekta:

-Osmišljanje predstava za decu i realizacija dramskih radionica uz pomoć posebnog priručnika kreiranog za svrhu projekta, i uz stručnu pomoć profesora ATVSS, Odsek Pirot.

-Krajnji rezultat projekta su predstave (za svakog partnera najmanje jedna) osmišljene i realizovane sa decom iz predškolskih ustanova i učenicima većinskog i manjinskog stanovništva koje će se takmičiti u završnoj fazi projekta, a to je festival dečijeg dramskog stvaralaštva u maju 2024. godine.

-Očekujemo da u narednim godinama festival privuče pažnju i okupi još učesnika kako iz zemlje, tako i inostranstva i preraste u kulturnu manifestaciju Grada Pirota i Akademije koja bi se održavala bijenalno.

-Naša ideja je uvrstiti festival u školski godišnji plan, plan aktivnosti gradskih i opštinskih vlasti.

-Festival kofinansiraju ambasada Republike Bugarske i ATVSS Niš.

-Podrška i pomoć u realizaciji projekta: grad Pirot