Документа школе

  1. Решење о именовању руководиоца одсека Пирот
  2. Решење о именовању шефа Катедре за педагошко-психолошке науке и уметност
  3. Решење о именовању шефа Катедре за општеобразовне предмете и језике
  4. Статут Академије техничко-васпитачких струковних студија – пречишћен текст (28.2.2023)
  5. Одлука о формирању центра за целоживотно учење
  6. Правилник о раду центра за целоживотно учење 2019
  7. Одлука о оснивању Академије техничко васпитачких струковних студија
  8. Правилник о пријави припреми и одбрани завршног рада ATVSSNIS_05112020
  9. Одлука о изменама и допунама правилника о МСС
  10. Правилник о МСС Пријави, припреми и одбрани завршног Мастер рада

 

Акта Академије