Контакт

Академија техничко васпитачких струковних студија Ниш-Одсек Пирот

Ул. Ћирила и Методија 29
18300, Пирот

e-mail: odsekpirot@akademijanis.edu.rs

Руководилац одсека: 010/345-237
emilija.popovic@akademijanis.edu.rs

Секретар: 010/313-710
snezana.djelic.milosevic@akademijanis.edu.rs

Студентска Служба: 010/345-253
maja.velickov@akademijanis.edu.rs

Рачуноводство и благајна: 010/313-711
milica.radenkovic@akademijanis.edu.rs

ИТ Служба:
milos.stankovic@akademijanis.edu.rs

 

Жиро рачун за уплате за полагање испита, оверу семестра,  школарину и друга плаћања студената:
840-2111666-06 са позивом на број 04

За све информације око уписа можете се обратити преко електронске поште на адреси:
prijemnipirot@akademijanis.edu.rs