Обавештење – Анкета за оверу семестра

За оверу семестра потребно је попунити анкету (попуњава се онлајн – на линку http://anketa.op.akademijanis.edu.rs/login). Приликом избора КОДА водите рачуна да изаберете ваш студијски програм и семестар који сте одслушали. Приликом попуњавања анкете водите рачуна да оцењујете само предмете и професоре где сте слушали наставу.  Упутство за приступ анкети.