Наставно особље


Професори струковних студија


др Емилија Поповић

Професор струковних студија

emilija.popovic@akademijanis.edu.rs

др Бојана Николић

Професор струковних студија

bojana.nikolic@akademijanis.edu.rs

др Данијела Видановић

Професор струковних студија

danijela.vidanovic@akademijanis.edu.rs

др Дејан Ђорђевић

Професор струковних студија

dejan.djordjevic@akademijanis.edu.rs

др Драгана Драгутиновић

Професор струковних студија

dragana.dragutinovic@akademijanis.edu.rs

др Душица Потић

Професор струковних студија

dusica.potic@akademijanis.edu.rs

др Иван Јанковић

Професор струковних студија

ivan.jankovic@akademijanis.edu.rs

др Иван Стаменковић

Професор струковних студија

ivan.stamenkovic@akademijanis.edu.rs

др Татјана Марковић

Професор струковних студија

tatjana.markovic@akademijanis.edu.rs

др Срђан Денчић

Професор струковних студија

srdjan.dencic@akademijanis.edu.rs

др Валентина Костић

Професор струковних студија

valentina.kostic@akademijanis.edu.rs


Виши предавачиПредавачиАсистенти


Милан Миљковић

Асистент

milan.miljkovic@akademijanis.edu.rs

Сања Петровић

Асистент

sanja.petrovic@akademijanis.edu.rs


Сарадници у настави


Драгана Јањић

Наставник вештина

dragana.janjic@akademijanis.edu.rs

Милијана Јовановић

Сарадник у настави

milijana.jovanovic@akademijanis.edu.rs


Предавачи ван радног односа