Наставни материјали

Наставни материјали се налазе на линку за жељени предмет.

 

Основне струковне студије

Пословни информациони системи

 1. Дневник стручне праксе

 

Струковни васпитач за рад са децом предшколског узраста

 1. Развојна и педагошка психологија
 2. Предшколска педагогија
 3. Филозофија васпитања
 4. Књижевност за децу
 5. Култура говора
 6. Вокално-инструментална настава 1
 7. Социологија образовања и породице
 8. Француски језик у струци 2
 9. Нега и васпитање деце предшколског узраста
 10. Методика развоја говора 1
 11. Методика развоја почетних математичких појмова 1
 12. Методика упознавања околине 1
 13. Методика ликовног васпитања 1
 14. Методика музичког васпитања 1
 15. Методика физичког васпитања 1
 16. Говорно стваралачко изражавање 2
 17. Луткарство
 18.  Образовна технологија
 19. Припрема за школу
 20. Акциона истраживања
 21. Детињство, култура, васпитање
 22. Интегративна пракса
 23. Ликовно стваралачко изражавање 2
 24. Обликовање простора и просторне игре

 

Мастер струковне студије

 Прва година

 1. Развојно-динамска  психологија
 2. Учење кроз игру
 3. Ликовне стваралачке игре
 4. Програмирање за децу
 5. Игра у књижевности за децу

 

За комуникацију са наставницима студенти могу да користе следеће адресе:

Име и презиме звање email
др Емилија Поповић проф. струк. студ.,

Руководилац Одсека Пирот

emilija.popovic@akademijanis.edu.rs 
др Бојана Николић проф.струк.студ. bojana.nikolic@akademijanis.edu.rs
др Данијела Видановић проф.струк.студ. danijela.vidanovic@akademijanis.edu.rs
     
др Душица Потић проф.струк.студ. dusica.potic@akademijanis.edu.rs
др Дејан Ђорђевић проф.струк.студ. dejan.djordjevic@akademijanis.edu.rs
др Иван Стаменковић проф.струк.студ. ivan.stamenkovic@akademijanis.edu.rs
др Јелена Вељковић Мекић проф.струк.студ.- шеф катедре за општеобразовне предмете и језике jelena.veljkovic.mekic@akademijanis.edu.rs
др Љубиша Михајловић проф.струк.студ. ljubisa.mihajlovic@akademijanis.edu.rs
др Мирјана Марковић проф.струк.студ. mirjana.markovic@akademijanis.edu.rs
др Мирјана Станковић Ђорђевић проф.струк.студ.

шеф катедре за педагошко- психолошке науке

mirjana.stankovic.djordjevic@akademijanis.edu.rs
др Срђан Денчић проф.струк.студ. srdjan.dencic@akademijanis.edu.rs
др Татјана Марковић проф.струк.студ. tatjana.markovic@akademijanis.edu.rs
мр Ивица Панић предавач ivica.panic@akademijanis.edu.rs
мр Љиљана Војкић предавач ljiljana.vojkic@akademijanis.edu.rs
мр Вера Виријевић Митровић предавач vera.virijevic.mitrovic@akademijanis.edu.rs
др Драгана Драгутиновић Проф.струк.студ. dragana.dragutinovic@akademijanis.edu.rs
др Валентина Костић Проф.струк.студ. valentina.kostic@akademijanis.edu.rs
Драгана Станковић Сарадник у настави dragana.stankovic@akademijanis.edu.rs
     
Сања Петровић Асистент sanja.petrovic@akademijanis.edu.rs
др Милош Николић Предавач milos.nikolic@akademijanis.edu.rs
     
     
Милош Станковић Пројектант информатичке инфраструктуре

ИТ Служба

milos.stankovic@akademijanis.edu.rs