Наставни материјали

Наставни материјали се налазе на линку за жељени предмет.

Основне струковне студије

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1 ОСС001 Српски језик 1. 2+1 4
Изборни предмети (бира се један)
2 ОССИБ1 Страни језик 1. 2+2 3
2.1. ОСС101 Енглески језик 1. 2+2 3
2.2. ОСС102 Руски језик 1. 2+2 3
2.3. ОСС103 Француски језик 1. 2+2 3
3. ОСС002 Општа психологија и психологија личности 1. 2+2 4
4. ОСС003 Ликовна уметност 1. 2+2 4
5. ОСС004 Општа педагогија 1. 2+1 4
6. ОСС005 Телесни развој 1. 2+1 3
7. ОСС006 Информатика 1. 2+1 3
Изборни предмети (бира се један)
8. ОССИБ2 Страни језик у струци 1 1. 1+1 2
8.1. ОСС104 Енглески језик у струци 1 1. 1+1 2
8.2. ОСС106 Француски језик у струци 1 1. 1+1 2
8.3. ОСС105 Руски језик у струци 1 1. 1+1 2
9. ОСС107 Грађанско васпитање 1. 1+1 2
10. ОСС108 Еколошко васпитање у дечјем вртићу 1. 1+1 2
11. ОСС109 Комуникологија и друштвено комуницирање 1. 1+1 2
12. ОСС007 Увод у професију и професионална пракса 1 1. 30 сати 2
13. ОСС008 Развојна и педагошка психологија 2. 2+2 4
14. ОСС009 Предшколска педагогија 2. 2+2 4
15. ОСС010 Филозофија васпитања 2. 2+0 2
16. ОСС011 Књижевност за децу 2. 2+1 4
17. ОСС012 Култура говора 2. 2+1 3
18. ОСС013 Вокално-инструментална настава 1 2. 2+1 3
19. ОСС014 Социологија образовања и породице 2. 4+2 4
Изборни предмети (бира се један)
20. ОССИБ3 Страни језик у струци 2 2. 1+1 3
20.1. ОСС110 Енглески језик у струци 2 2. 1+1 3
20.2. ОСС111 Руски језик у струци 2 2. 1+1 3
20.3. ОСС112 Француски језик у струци 2 2. 1+1 3
21. ОСС113 Дете у нашој традицији и култури 2. 1+1 3
22. ОСС114 Нега и васпитање деце предшколског узраста 2. 1+1 3
23. ОСС015 Увод у професију и професионална пракса 2 2. 60 сати 4

 

ДРУГА ГОДИНА
1. ОСС016 Програми предшколског васпитања и образовања 3. 2+2 4
2. ОСС017 Породична педагогија 3. 2+2 4
3. ОСС018 Методика васпитно-образовног  рада 3. 2+0 4
4. ОСС019 Вокало-инструментална настава 2 3. 2+1 3
5. ОСС020 Инклузивно васпитање и образовање 3. 1+1 3
6. ОСС021 Сценска уметност и позориште за децу 3. 2+2 3
7. ОСС022 Тематско планирање и програмирање 3. 2+1 3
Изборни предмети (бира се један)
ОССИБ4 Предмети изборног блока 4
8. ОСС115 Дечја игра и развој стваралаштва 3. 1+1 2
9. ОСС116 Развој почетних информатичких појмова 3. 1+1 2
10. ОСС117 Дете у медијском простору 3. 1+1 2
11. ОСС118 Говорно стваралачко изражавање 1 3. 1+1 2
12. ОСС023 Увод у професију и професионална пракса 3 3. 60 сати 4
13. ОСС024 Методика развоја говора 1 4. 2+1 4
14. ОСС025 Методика развоја почетних математичких појмова 1 4. 2+1 4
15. ОСС026 Методика упознавања околине 1 4. 2+1 4
16. ОСС027 Методика ликовног васпитања 1 4. 2+1 4
17. ОСС028 Методика музичког васпитања 1 4. 2+1 4
18. ОСС029 Методика физичког васпитања 1 4. 2+1 4
Изборни предмети (бира се један)
ОССИБ5 Предмети изборног блока 5
19. ОСС119 Дијагностика деце са посебним васпитно-образовним потребама 4. 1+1 2
20. ОСС120 Говорно стваралачко изражавање 2 4. 1+1 2
21. ОСС121 Техничко васпитање и практичне активности 4. 1+1 2
22. ОСС122 Луткарство 4. 1+1 2
23. ОСС030 Увод у професију и професионална пракса 4 4. 60 сати 4

 

ТРЕЋА ГОДИНА
1. ОСС031 Методика развоја говора 2 5. 1+2 3
2. ОСС032 Методика развоја почетних математичких појмова 2 5. 1+2 3
3. ОСС033 Методика упознавања околине 2 5. 1+2 3
4. ОСС034 Методика ликовног васпитања 2 5. 1+2 3
5. ОСС035 Методика музичког васпитања 2 5. 1+2 3
6. ОСС036 Методика физичког васпитања 2 5. 1+2 3
7. ОСС037 Пројекатски приступ у раду са предшколском децом 5. 2+2 4
Изборни предмети (бира се један)
ОССИБ6 Предмети изборног блока 6
8. ОСС123 Елементарне игре у природи 5. 1+1 2
9. ОСС124 Ликовно стваралачко изражавање 1 5. 1+1 2
10. ОСС125 Дечји хор 5. 1+1 2
11. ОСС126 Етика 5. 1+1 2
12. ОСС038 Увод у професију и професионална пракса 5 5. 60 сати 4
13 ОСС039 Образовна технологија 6. 2+1 3
14. ОСС040 Припрема за школу 6. 2+1 2
15. ОСС041 Акциона истраживања 6. 2+1 2
16. ОСС042 Детињство, култура, васпитање 6. 2+1 3
17. ОСС043 Интегративна пракса 6. 1+6 4
Изборни предмети (бира се један)
ОССИБ7 Предмети изборног блока 7
18. ОСС127 Корективне игре 6. 1+1 2
19. ОСС128 Ликовно стваралачко изражавање 2 6. 1+1 2
20. ОСС129 Музичка играоница 6. 1+1 2
21. ОСС130 Обликовање простора и просторне игре 6. 1+1 2
22. ОСС044 Израда завршног рада 6. 16

Мастер струковне студије

5.1А Распоред предмета по семестрима и годинама студија за мастер струковне студије (МСС)

 Прва година

 

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета Семестар
1. МСС001 Методологија 1.
2. МСС 002 Грађење предшколског курикулума 1.
3. МСС 003 Стручно интегративна пракса 1 1.
4,5 МССИБ1 Изборни блок 1 (2 предмета)
МССИП101 Основи етичке припреме за васпитаче 1.
МССИП102 Вештине ненасилне комуникације 1.
МССИП103 Ликовне радионице за децу са посебним потребама 1.
МССИП104 Драмско стваралаштво предшколске деце 1.
6. МСС 004 Стручно интегративна пракса 2 2.
7. МСС 005 Развојно-динамска  психологија 2
8. МСС 006 Холизам у васпитно-образовном  раду 2.
9,10 МССИБ2 Изборни блок 2 (2 предмета)
МССИП201 Учење кроз игру 2.
МССИП202 Ликовне стваралачке игре 2.
МССИП203 Програмирање за децу 2.
МССИП204 Игра у књижевности за децу 2.

Друга година

 

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета Семестар
11 МСС 007 Студијско истраживачки рад 1 3.
12,13, 14 МССИБ3 Изборни блок 3 бира се 3 3.
МССИП301 Интерпретација књижевности за децу у предшколској установи 3.
МССИП302 Свет око нас 3.
МССИП303 Рано учење другог језика 3.
МССИП304 Дечје ликовно стваралаштво 3.
МССИП305 Музика и плес у вртићу 3.
МССИП307 Подстицање креативности уз помоћ рачунара 3.
15. МСС008 Студијско истраживачки рад  2 4.
16. МСС009 Завршни мастер рад 4.

За комуникацију са наставницима студенти могу да користе следеће адресе:

 

Име и презиме звање email
др Емилија Поповић проф. струк. студ.,

Руководилац Одсека Пирот

emilija.popovic@akademijanis.edu.rs 
др Бојана Николић проф.струк.студ. bojana.nikolic@akademijanis.edu.rs
др Данијела Видановић проф.струк.студ. danijela.vidanovic@akademijanis.edu.rs
др Александар Спасић проф.струк.студ. aleksandar.spasic@akademijanis.edu.rs
др Душица Потић проф.струк.студ. dusica.potic@akademijanis.edu.rs
др Дејан Ђорђевић проф.струк.студ. dejan.djordjevic@akademijanis.edu.rs
др Иван Стаменковић проф.струк.студ. ivan.stamenkovic@akademijanis.edu.rs
др Јелена Вељковић Мекић проф.струк.студ.- шеф катедре за општеобразовне предмете и језике jelena.veljkovic.mekic@akademijanis.edu.rs
др Љубиша Михајловић проф.струк.студ. ljubisa.mihajlovic@akademijanis.edu.rs
др Мирјана Марковић проф.струк.студ. mirjana.markovic@akademijanis.edu.rs
др Мирјана Станковић Ђорђевић проф.струк.студ.

шеф катедре за педагошко- психолошке науке

mirjana.stankovic.djordjevic@akademijanis.edu.rs
др Срђан Денчић проф.струк.студ. srdjan.dencic@akademijanis.edu.rs
др Татјана Марковић проф.струк.студ. tatjana.markovic@akademijanis.edu.rs
мр Ивица Панић предавач ivica.panic@akademijanis.edu.rs
мр Љиљана Војкић предавач ljiljana.vojkic@akademijanis.edu.rs
мр Вера Виријевић Митровић предавач vera.virijevic.mitrovic@akademijanis.edu.rs
др Драгана Драгутиновић Проф.струк.студ. dragana.dragutinovic@akademijanis.edu.rs
др Валентина Костић Проф.струк.студ. valentina.kostic@akademijanis.edu.rs
Драгана Јањић наставник практичне наставе dragana.janjic@akademijanis.edu.rs
Сања Петровић Асистент sanja.petrovic@akademijanis.edu.rs
Милош Николић Асистент milos.nikolic@akademijanis.edu.rs
Иван Јанковић Проф.струк.студ. ivan.jankovic@akademijanis.edu.rs
Милош Станковић Пројектант информатичке инфраструктуре

ИТ Служба

milos.stankovic@akademijanis.edu.rs