др Дејан Ђорђевић

Професор струковних студија

dejan.djordjevic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 064/3988278

Катедра за педагошко-психолошке мауке и уметност


Академска каријера

Избор у звање ..1) доцент на Филозофском факултету у Косовској Митровици- избор у звање 2011. г.

2) професор струковних студија на Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Пироту –избор у звање 2012.г.

Докторираo 2010.г. Филозофски факултет Универзитета у Београду

Магистрираo 2007.г. Филозофски факултет Универзитета у Београду

Дипломираo 1994. Правни факултет Универзитеа у Београду

Ужа научна област

Филозофија

Студијски програми

Струковни васпитач за рад са децом у предшколским установама

Пословни информациони системи

Предмети на којима је наставник ангажован

-Филозофија васпитања

– Етика

-Детињство у нашој традицији и култури

-Основи етичке припреме васпитача

-Интернет комуникација

-Пословна етикa

-Грађанско васпитање

Репрезентативне референце

1. Књига Увод у филозофију абнормалног, ИП „Мрљеш“, Београд, 2010.

2. Књига Филозофија између Истока и Запада, Београд, 2007.

3. „Филозофија психијатрије и компетенције ‘чистих филозофа’“’. Зборник радова Српске академије наука и уметности, 2020.

4. “Неки проблеми у приступу Нагарђуниној филозофији”, „Theoria“, Београд, 1/95

5. „Једно савремено виђење пиронизма“, „Трећи програм Радио-Београда“, 155-156/2012

6. Учешће на научном скупу „Workshop in Philosophy of Psychiatry“,одржаном у јуну 2010. На Универзитету у Бирмингему (Уједињено Краљевство)

7.Активно учешће на научном скупу „Наука и филозофија“ одржаном 2020.г. у организацији Српске академије наука и уметности

Активности

Истраживачки интерес: Филозофија васпитања, Етика Интернет комуникације, Етика сестринства, Етика пословно-информационог система