Центар за целоживотно учење

Као резултат пројекта Erasmus+ Keep Educating Yourself / Настави да се усавршаваш у АТВСС Одсек Пирот основан је Центар за целоживотно учење.

Руководилац Центра:

– др Емилија Поповић проф. струк. студ.

Документа Центра:

– Одлука о оснивању Центра

– Правилник о раду Центра

CPD Strategy/ Стратегија стручног усавршавања

Чланови Саветодавног одбора:

  1. Оливера Вуковојац, психолог, Директор ПУ „Чика Јова Змај“ Пирот
  2. Ненад Петровић, Градска управа, Канцеларија за локални економски развој
  3. Марјан Ћирић, директор Економске школе Пирот

Програми стручног усавршавања Центра за целоживотно учење акредитовани од стране ЗУОВ-а за период од 2022-2025

1. Ликовна лабораторија

2. Драмске игре у васпитању и образовању деце

3. Холистички приступ музиком у васпитању и образовању

4. „Слушај/Кажи, да се разумемо“ – вештине ненасилне комуникације

 

Линкови ка медијима:

Вест о отварању центра – линк