Свечана додела индекса за школску 2023/24

Обавештавају се студенти прве године основних струковних студија на студијским програмима – Струковни васпитач за рад са децом предшколског узраста и Пословни информациони системи, који су пријемни испит полагали у АТВСС Одсек Пирот, да ће се свечана додела индекса одржати у Одсеку Пирот дана 02.10.2023. године са почетком у 10,00 часова.