О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

За студенте који нису регулисали статус студента у школској 2022/2023. години

 

Сви студенти основних и мастер студија који не упишу школску 2022/2023. годину (обнова године), губе статус студента према Закону о високом образовању.

Упис важи за све студенте (и за студенте који нису одбранили Завршни рад и Завршни мастер рад).

Упис школске године (обнова године) и поновни упис за студенте којима је престао статус студента, врши се најкасније до 31. октобра 2022. године.