Одржан пријемни испит

1. јула 2024. године одржан је пријемни испит на Академији техничко-васпитачких струковних студија. На Одсеку Пирот будући студенти су полагали пријемни испит за упис на следеће студијске програме основних струковних студија: Струковни васпитач за рад са децом предшколског узраста и Пословни информациони системи.

Први продужени уписни рок:
Од 7. до 9. јула 2024. год. – онлајн пријаве,
Од 8. до 9. јула 2024. год. пријава у просторијама Одсека Пирот и Одсека Ниш,
10. јула 2024. год. пријемни испит,
11. јула 2024. год. упис примљених кандидата.
Број слободних места биће објављен 6. јула 2024. год.