ОБАВЕШТЕЊЕ – за упис студената у другу, трећу годину и обнова године на основним и мастер студијама школске 2023/2024. године

ОБАВЕШТЕЊЕ ПРОДУЖЕН РОК

за упис студената у другу, трећу годину и обнова године на основним и мастер студијама школске 2023/2024. године

 

– Упис  и обнова свих година на основним и мастер студијама шк. 2023/2024. год. вршиће се од 07. октобра до 10. октобра 2023. године онлајн.

За упис у наредну годину студија, као и обнову школске године потребно је:

– УПЛАТА ЗА ТРОШКОВЕ УПИСА У НАРЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ 5.000,00 динара НА ЖИРО РАЧУН АКАДЕМИЈЕ БРОЈ: 840-2111666-06, ЈЕДИНСТВЕНИ ПОЗИВ НА БРОЈ (видети свако за себе на свом налогу);

– КАНДИДАТИ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ И ПРЕНОСЕ ЕСПБ, УПЛАТА ПРВЕ РАТЕ НА ЖИРО РАЧУН АКАДЕМИЈЕ, БРОЈ 840-2111666-06, ЈЕДИНСТВЕНИ ПОЗИВ НА БРОЈ (видети свако за себе на свом налогу) И ЗАКЉУЧЕН УГОВОР О ПЛАЋАЊУ У РАТАМА (преузима се у студентској служби након уписа онлајн);

Приликом  уплате студент је у обавези да изврши уплату најкасније до 09.10.2023.године до 12 часова да би уплата била на време евидентирана

 

Напомена:

Школарина се може платити у ратама:
– од 9.000,00 до 16.000,00 динара у 2 рате;
– од 17.000,00 до 24.000,00 динара у 3 рате;
– од 25.000,00 до 32.000,00 динара у 4 рате;
– од 33.000,00 до 40.000,00 динара у 5 рате;
– од 41.000,00 до 48.000,00 динара у 6 рате;
– преко 49.000,00 динара у 10 рата.

Упис важи за све студенте (и за студенте који нису одбранили завршни рад).

СТУДЕНТИ КОЈИ НЕ УПИШУ ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ СМАТРА ЋЕ СЕ ДА СУ ОДУСТАЛИ.