Ненаставно особље

Бобан Тошић

Инжењер за рачунарске мреже

boban.tosic@akademijanis.edu.rs

Драгана Лилић

Самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска питања

010 345 253

dragana.lilic@akademijanis.edu.rs

Јелена Стаменовић

Дипломирани библиотекар

jelena.stamenovic@akademijanis.edu.rs

Маја Величков

Виши стручно-технички сарадник за студије и студентска питања

010 345 253

maja.velickov@akademijanis.edu.rs

Милица Раденковић

Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове

010 313 711

milica.radenkovic@akademijanis.edu.rs

Милош Станковић

Пројектант информатичке инфраструктуре

milos.stankovic@akademijanis.edu.rs

Наташа Гошић

Пословни секретар

010 313 710

natasa.gosic@akademijanis.edu.rs

Снежана Ђелић Милошевић

Руководилац правних, кадровских и административних послова

010 313 710

snezana.djelic.milosevic@akademijanis.edu.rs

Љубиша Божић

Чистач

ljubisa.bozic@akademijanis.edu.rs

Миљана Гончин

Чистачица

miljana.goncin@akademijanis.edu.rs

Мића Тричковић

Домар

mica.trickovic@akademijanis.edu.rs

Ненад Џунић

Домар

nenad.dzunic@akademijanis.edu.rs