КЕY – Keep Educating Yourself

У Одсеку Пирот Академије техничко-васпитачких струковних студија, 29. и 30.9.2022. је одржан радни састанак у оквиру пројекта КЕY (Keep Educating Yourself). Састанку су присусутвовали координатор и представници партнерских институција:
Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду (координатор пројекта),
Завод за унапређивање васпитања и образовања РС,
Висока школа за образовање васпитача “Михаило Павлов” из Вршца,
Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре Сирмиум, Сремска Митровица,
Западни Универзитет у Темишвару,
Академија васпитачко-медицинских струковних студија, Одсек Крушевац,
Универзитет Црне Горе,
Савез удружења васпитача Србије,
Удружење васпитача Војводине, Западнобалкански институт WЕБИН.