Списак наставника и сарадника

 1. др Александар Спасић
  aleksandar.spasic@akademijanis.edu.rs
 2. др Бојана Николић
  bojana.nikolic@akademijanis.edu.rs
 3. др Данијела Видановић
  danijela.vidanovic@akademijanis.edu.rs
 4. др Дејан Ђорђевић
  dejan.djordjevic@akademijanis.edu.rs
 5. др Душица Потић
  dusica.potic@akademijanis.edu.rs
 6. др Емилија Поповић
  emilija.popovic@akademijanis.edu.rs
 7. др Иван Стаменковић
  ivan.stamenkovic@akademijanis.edu.rs
 8. др Јелена Вељковић Мекић
  jelena.veljkovic.mekic@akademijanis.edu.rs
 9. др Љубиша Михајловић
  ljubisa.mihajlovic@akademijanis.edu.rs
 10. др Мирјана Марковић
  mirjana.markovic@akademijanis.edu.rs
 11. др Мирјана Станковић Ђорђевић
  mirjana.stankovic.djordjevic@akademijanis.edu.rs
 12. др Срђан Денчић
  srdjan.dencic@akademijanis.edu.rs
 13. др Татјана Марковић
  tatjana.markovic@akademijanis.edu.rs
 14. мр Ивица Панић
  ivica.panic@akademijanis.edu.rs
 15. мр Љиљана Војкић
  ljiljana.dubljevic@akademijanis.edu.rs
 16. мр Вера Виријевић Митровић
  vera.virijevic.mitrovic@akademijanis.edu.rs
 17. др Драгана Драгутиновић
  dragana.dragutinovic@akademijanis.edu.rs
 18. др Валентина Костић
  valentina.kostic@akademijanis.edu.rs
 19. Драгана Јањић
  dragana.janjic@akademijanis.edu.rs
 20. Сања Петровић
  sanja.petrovic@akademijanis.edu.rs
 21. Милош Николић
  milos.nikolic@akademijanis.edu.rs
 22. Наташа Милошев
  natasa.milosev@akademijanis.edu.rs
 23. Др Иван Јанковић
  ivan.jankovic@akademijanis.edu.rs